Chestionar Ape Minerale Naturale

1.Apa minerală naturală poate proveni :
a) dintr-un zăcământ subteran;b) dintr-un acvifer subteran;c) din surse subterane;d) din surse de suprafață;e) din râuri, lacuri.

2. Apa minerală naturală poate fi exploatată:
a) printr-o singură emergenţă naturală;b) prin foraje;c) prin izvoare arteziene;d) prin una sau mai multe emergenţe naturale.

3. Apa minerală naturală se deosebeşte evident de apa de băut obişnuită prin următoarele:
a) prin puritatea sa originară;b) prin faptul că este un produs pur microbiologic;c) prin natura sa, caracterizată prin componenţii săi minerali;d) prin unele efecte asupra sănătăţii;d) pentru ca nu este lipsită în totalitate de contaminanți.

4. Puritatea originară este caracteristica principală a apelor minerale care provine din:
a) faptul că apa minerala are origine subterană;b) datorită protecției sale naturale;c) se obţine prin tratarea apelor minerale;d) se obţine datorită protecției asigurată de intervenţia umană.

5. Caracteristicile apelor minerale naturale,compoziţia şi temperatura :
a) trebuie să rămână stabile in limitele fluctuaţiilor naturale;b) sunt constante în timp;c) sunt afectate de posibilele variaţii ale debitului sursei;d) sunt verificate prin analize periodice.

6. Denumirea sub care se vinde produsul şi care apare în mod obligatoriu pe etichetă:
a) Apa minerala naturala, natural carbogazoasă;b) Apa minerala naturala carbogazificata;c) Apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa;d) Apa minerala naturala plata;e) Apa minerala naturala necarbogazoasa.

7.La sursă şi în timpul comercializării apa minerală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să nu aibă modificata compoziţia în ceea ce priveşte constituentii caracteristici;b) să conţină microorganisme patogene;c) să nu conţină paraziţi;d) să contină bacterii anaerobe sulfitoreducătoare.

8.Pe eticheta unei ape minerale naturale trebuie menționate obligatoriu urmatoarele:
a) Locul unde este exploatata sursa;b) Mentionarea compozitiei chimice;c) Numele sursei;d) Adresa producătorului.

9. Apa minerală naturală este singurul aliment care necesită:
a) o recunoaştere oficială la nivel naţional;b) o recunoaştere oficială la nivel european;c) publicarea în monitoarele oficiale, la nivel național și european;d) publicarea denumirii comerciale, a sursei și a locului de îmbuteliere.

10. Avertismentul: „Contine mai mult de ...... mg/l fluor: produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor si copiilor sub 7 ani” apare pe eticheta atunci când :
a) conţinutul de fluor este mai mare de 1,5 mg/l.b) conţinutul de fluor este mai mare de 1 mg/l.c) conţinutul de fluor este mai mare de 0,5 mg/l.

11. Menţiunea „Apa supusa unei oxidari cu aer imbogatit cu ozon, conform unei tehnologii autorizate” este:
a) obligatioriu de menţionat pe etichetă;b) poate fi omisă de pe etichetă;c) tratarea trebuie doar notificată autoritaţilor competente;d) este un procedeu care este permis şi nu trebuie notificat.

12. În mod natural, din punct de vedere fizico-chimic, nu există două tipuri identice de apă minerală. Pentru diferenţierea apelor minerale naturale îmbuteliate, au fost stabilite mai multe criterii de clasificare şi anume:
a) Mineralizaţia totală;b) Compoziţia chimică;c) pH-ul (aciditatea);d) Conţinutul şi originea CO2.

13. Apa plata este o :
a) apa minerala naturala;b) apa de izvor;c) apa de masă;d) apa de reţea.

14. Pe eticheta apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului se scriu următoarele sintagme:
a) tipul de apă minerală: „naturală”;b) „oligominerală sau slab mineralizată”;c) „necarbogazoasă”;d) „nu se recomandă utilizarea apei carbogazificate în alimentaţia sugarului”;e) „nu se recomandă utilizarea apei minerale naturale carbogazificate la reconstituirea laptelui”.

15. Menţiunea ce poate fi inscrisa suplimentar pe eticheta apelor minerale naturale este carcaterizarea apei în funcţie de conţinutul în săruri minerale (Reziduu sec) si anume :
a) apă minerala naturală oligominerala;b) apă minerala naturală slab mineralizată;c) apă minerala naturală puternic mineralizată;d) apă minerala naturală nemineralizată;e) apă minerala naturală mineralizata artificial.

16. O apă minerală naturală provenită din aceeasi sursa se poate comercializa:
a) sub mai multe denumiri comerciale;b) sub o singură denumire comerciala.

17. Apele minerale naturale au efecte benefice pentru sănătate. Pe etichete se pot înscrie indicatii care atribuie unei ape minerale naturale proprietati referitoare la prevenirea, tratarea sau vindecarea unor boli umane. Acestea:
a) pot fi menționate pe etichetă pentru a scoate în evidenţa calitătile apei;b) pot fi menționate pe etichetă dacă au fost demonstrate științific de-a lungul timpului;c) pot fi înscrise pe eticheta dacă au fost stabilite in baza unor examene farmacologice, conform metodelor ştiinţifice aprobate de o autoritatea competentă;d)pot fi înscrise pe etichetă pentru ca aceaste menţiuni duc la creşterea vânzărilor si implicit a profitului.

18. Ce criterii se utilizează pentru estimarea purităţii unei ape minerale naturale:
a) nitritib) nitratic) amoniud) pesticidee) fluoruri

19. În apă, sărurile minerale se află în stare disociată, sub formă de:
a) ioni cu sarcină pozitivăb) ioni cu sarcină negativăc) cationid) anioni

20. pH-ul exprimă echilibrul acido-bazic al unei ape, pe o scară de referinţă cuprinsă între 1 şi 14. Valoarea de echilibru acido-bazic este atinsă la:
a) pH = 7b) pH = 5c) pH = 6d) pH = 8

Pentru a putea grupa răspunsurile, vă rugăm să ne spuneți cîteva lucruri despre dvs.

Care este varsta dvs.?
a)Intre 14-15 anib)Intre 16-18 anic)Peste 18 ani

Care este genul dvs.?
a) fatab) baiat

Care este domiciliul permanent?
a) urbanb) rural

Numele tău

Adresa ta de email

Scoala

Clasa

Judetul

Sunt de acord cu preluarea și prelucrarea de informații de către InfoCons (operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 12617/05.10.2009)

-->